Dla Wierzyciela

Wierzyciel (łac. creditor) – osoba, która na podstawie tytułu wykonawczego może w ramach postępowania egzekucyjnego żądać przymusowego spełnienia określonego w nim świadczenia – pieniężnego lub niepieniężnego, do którego zobowiązany jest dłużnika. Wierzycielowi w celu realizacji tytułu wykonawczego przysługują określone prawa.

Wierzyciel ma prawo do :
– Egzekucji sądowej (komorniczej)
– Wyboru Komornika
– Zlecenia Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika
– Wyboru sposobów egzekucji
– Zabezpieczenia roszczenia

Bailiff Management System (BMS)

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BMS:

  • Zastąpienie monitoringu spraw w egzekucji w wersji papierowej, telefonicznej lub zwykłej wymiany manualnych plików pomiędzy Wierzycielami a Komornikami automatycznym monitoringiem elektronicznym.
  • Pozyskiwanie danych o egzekucjach bezpośrednio z systemów komorniczych.
  • Budowa ustrukturyzowanej biznesowo bazy danych o egzekucjach.
  • Automatyczna zbiorowa analiza danych o egzekucjach i automatyczne typowanie czynności do wykonania dla komorników.
  • Zmiana modelu obsługi egzekucji z modelu „case by case” na model efektywnego zbiorowego zarządzania egzekucjami z pełnym wsparciem analitycznym.
  • Budowa systemu raportowego umożliwiającego badanie efektywności egzekucji i wykonywanych procesów.

Na stronie używamy plików cookies

Proszę potwierdź, że akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności