Dla Wierzyciela

Wierzyciel (łac. creditor) – osoba, która na podstawie tytułu wykonawczego może w ramach postępowania egzekucyjnego żądać przymusowego spełnienia określonego w nim świadczenia – pieniężnego lub niepieniężnego, do którego zobowiązany jest dłużnika. Wierzycielowi w celu realizacji tytułu wykonawczego przysługują określone prawa.

Wierzyciel ma prawo do :
– Egzekucji sądowej (komorniczej)
– Wyboru Komornika
– Zlecenia Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika
– Wyboru sposobów egzekucji
– Zabezpieczenia roszczenia

Na stronie używamy plików cookies

Proszę potwierdź, że akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności